Valg av maskin

Ved flere av utdanningsprogrammene blir det benyttet programvare som bare fungerer med Windows.
I år er det derfor kun mulig å kjøpe en Windows PC

Spørsmål om ordningen:
Samisk videregående skole, Karasjok 78 46 96 00 (mandag til fredag  09.00-15.00)

Spørsmål om bestilling:
IT Nord AS 784 44310 (mandag til fredag 8-16) eller send epost til firmapost@itnord.no med emne “SVGS Elev-PC”