Valg av maskin

På flere av utdanningsprogrammene blir det benyttet programvare som bare fungerer med Windows. For mange elever vil PC derfor være det beste alternativet. Dersom du likevel ønsker å bruke Mac på disse utdanningsprogrammene, vil du måtte skaffe deg en Windows-lisens i tillegg, slik at du kan kjøre disse programmene i Windows på Mac (dual-boot). Det finnes også programvare som kan kjøre Windows i en virtuell maskin.

Spørsmål om ordningen:
Samisk videregående skole, Karasjok 78 46 96 00 (mandag til fredag  09.00-15.00)

Spørsmål om bestilling:
IT Nord AS 784 44310 (mandag til fredag 8-16) eller send epost til firmapost@itnord.no med emne “SVGS Elev-PC”