Support og service

Datamaskin kjøpt gjennom ordningen er eid av deg som elev. Du er selv ansvarlig for lagring og sikring av data (backup) samt generelt vedlikehold av maskinen. Alle spørsmål om support, skader og feilmeldinger skal meldes inn til IT Nord AS av elev eller foresatte.