Om ordningen

Ordningen sikrer at alle elever ved skolen skal få skaffet seg en billig PC til skolestart. Elever kan også velge å kjøpe en kraftigere modell mot et tillegg i prisen.

Samisk videregående skole (Karasjok) har avtale med IT Nord AS om levering av bærbar PC til elever som starter i Vgs i den offentlige skolen. Alle kjøp skjer gjennom denne nettportalen.
Samisk videregående skole (Karasjok) subsidierer kjøp gjennom ordningen.

Du kan bare kjøpe en maskin gjennom denne ordningen . Dersom du tidligere har gått på skole i en fylkeskommune og har fått tilbud om kjøp av elev-PC, vil du ikke kunne nytte deg av ordningen en gang til.

Samisk videregående skole (Karasjok) kontrollerer bestillingene.

Siste mulighet for bestilling gjennom ordningen er 15. september 2020. Dette betyr at du kan starte skoleåret med en maskin du har fra før, og heller nytte ordningen i løpet av høsten dersom du ser at maskinen din ikke er tilstrekkelig.

– For å få maskinen til skolestart må du bestille innen 12. august.

– Dersom du bestiller etter 12 august eller dersom du velger å ikke bruke ordningen, er du og dine foresatte ansvarlige for at du stiller med bærbar datamaskin til første skoledag.

Dette er viktig da du skal registrere deg digitalt laste ned programvare og få opplæring i systemene som skolen benytter. Denne opplæringa skjer i all hovedsak de første dagene i skoleåret.