Om ordningen

Ordningen sikrer at alle elever ved skolen skal få skaffet seg en billig PC til skolestart. Elever kan også velge å kjøpe en kraftigere modell mot et tillegg i prisen.

Samisk videregående skole (Karasjok) har avtale med IT Nord AS om levering av bærbar PC til elever som starter i Vgs i den offentlige skolen. Alle kjøp skjer gjennom denne nettportalen.
Samisk videregående skole (Karasjok) subsidierer kjøp gjennom ordningen.

Du kan bare kjøpe en maskin gjennom denne ordningen . Dersom du tidligere har gått på skole i en fylkeskommune og har fått tilbud om kjøp av elev-PC, vil du ikke kunne nytte deg av ordningen en gang til.

Samisk videregående skole (Karasjok) kontrollerer bestillingene.

Siste mulighet for bestilling gjennom ordningen er 15. september 2021.

For å få maskinen til skolestart må du bestille innen 9. august.
Det er for tiden store utfordringer med levering av PCer pga Covid-19. Vi tar derfor forbehold om tilgjengelighet.

Dersom du bestiller etter 9. august eller dersom du velger å ikke bruke ordningen, er du og dine foresatte ansvarlige for at du stiller med bærbar datamaskin til første skoledag.

Dette er viktig da du skal registrere deg digitalt laste ned programvare og få opplæring i systemene som skolen benytter. Denne opplæringa skjer i all hovedsak de første dagene i skoleåret.