Velkommen til portalen for bestilling av elev-pc

Du er litt tidlig ute…portalen åpner 6. august, da vil alt være klart for bestilling.

Velkommen igjen